55 / 2022
Kristina E. Poznan

Kraljevina Ogrska in diasporična intervencija v ZDA v zgodnjem 20. stoletjuAvstro-ogrski voditelji so v odgovoru na čezatlantske migracije delovali zelointervencijsko, prizadevali so si vzdrževati lojalnost svoje diaspore v Ameriki. Taprispevek razkriva aktivno vlogo, ki jo je imela avstro-ogrska vlada – še posebej paUrad ogrskega predsednika vlade – pri nadzoru lojalnosti migrantov v ZDA od leta1902 do izbruha prve svetovne vojne. Raziskuje tako uspehe politike kot proteste, kijih je ta povzročala. Intervencija je sledila čezmorskim selitvam – vlada je upravljalas selitveno birokracijo in si je prek tiska, cerkve in kulturnih dogodkov prizadevala zavključitev v življenje izseljencev. Več ukrepov Avstro-Ogrske za vzdrževanje lojalnostije imelo ravno nasprotne učinke od želenih in je podžgalo proteste migrantov.
KLJUČNE BESEDE: migracije, Avstro-Ogrska, Ameriška akcija, panslavizem


Več ...