14 / 2001
Irena Gantar Godina

Kulturnoumetniško delovanje Slovencev v slovanskih deželah do začetka prve svetovne vojneIZVLEČEK
Prispevek je kratek pregled odhajanja slovenskih umetnikov, kulturnikov in izobražencev v slovanske dežele do leta 1914 s poudarkom na mnogih specifičnostih, ki to "izseljevanje" razločuje od "pravega" izseljevanja.