29 / 2009
Maja Lamberger Khatib, Tatjana Pezdir

»Bi te lahko prosila, brat moj, da mi pošlješ kaj malega?« Prakse remitiranja med Arabci in Bošnjaki v SlovenijiNa splošno se remitence nanašajo na vrsto transferjev med migranti na eni in posamezniki ter skupinami v deželah izvora na drugi strani. Poleg samih transferjev članek obravnava predvsem motivacije, vzorce in vrste remitenc, ki jih lahko definiramo kot različne oblike daril. Avtorici se skozi raziskavo praks remitiranja posvečata analizi procesov povezovanja in ohranitvi občutka pripadnosti deželi izvora ter procesom migrantovega vključevanja v deželi sprejema. Razpravljata tudi o pomenu družbene odgovornosti, ki je lahko vidna v migrantovi vključitvi v sprejemno družbo, in hkrati ohranjanju občutka pripadnosti pa tudi imidžu, družbeni moči ter spoštovanju v družbi, iz katere izhaja. Poudarek članka je tako na osebnih motivacijah migranta kot na motivacijskih dejavnikih, ki so prisotni v deželah, vključenih v transnacionalne povezave, ki procese remitiranja lahko ne samo stimulirajo temveč tudi ovirajo. Avtorici nadalje razpravljata o družbeni in demografski distribuciji in pomenu družbenega pritiska, s katerim se srečujejo migranti, ter o pričakovanjih drugih članov družbenih mrež, ki imajo pri procesih remitiranja odločilno vlogo.
KLJUČNE BESEDE: remitence, družbene mreže, migracije, Arabci, Bošnjaki