33 / 2011
Zala Volčič, Karmen Erjavec

Skrite manjšine na Kosovu – »V naši lastni skupnosti se počutimo kot duhovi«Avtorici v članku predstavljata analizo (samo)reprezentacij majhnih, nesrbskih in nealbanskih manjšin na Kosovu. V poglobljenih intervjujih s predstavniki različnih manjšin na Kosovu (z Romi, Aškali, Egipčani, Bošnjaki, s Hrvati, Gorani in s Turki) razkrivata načine, s katerimi ti izražajo svoje razumevanje življenja na »novem« Kosovu. Njuna ključna ugotovitev je, da manjšinske skupine odprto razkrivajo diskriminacijo in prevladujočo uokvirjanje njihovih skupnosti kot »Drugih« s strani kosovskih Albancev in Srbov, obenem pa želijo ostati »skrite«.
Ključne besede: skrite manjšine, nacionalizem, komuniciranje, Kosovo, nekdanja Jugoslavija