11-12 / 2000
Jernej Mlekuž

Knjižna ocena - Darko Friš (zbral, napisal uvod in opombe), Korespondenca slovenskih katoličanov v ZDA med leti 1882-1924, Viri, št. 14, Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 1999, 326 str.Po objavi dveh zvezkov Korespondence Kazimirja Zakrajška OFM (1. zvezek za čas 1907-1928, Ljubljana 1993; 2. zvezek za čas 1928-1958, Ljubljana 1995), ene osrednjih osebnosti katoliško usmerjenih izseljencev v Združenih državah, v isti zbirki (zvezek 6. in 8.), s tokratnim zvezkom , ki je od vseh najzajetnejši, D. Friš predstavlja javnosti - in zlasti uporabnikom virov za zgodovino izseljenskega pojava na Slovenskem - dodatno in pričevalno gradivo: korespondenco, ki je nastala v poslovanju nekaterih članov katoliške skupnosti v Združenih državah. Ljudje in njihove zadeve, ki so jih obravnavali v dopisih, so s tem stopili v javnost. Po njih spoznavam o njihova vprašanja in utripe cerkvenih skupnosti, katerih člani so bili. Ker pa so s svojim delovanjem vplivali v širšem okolju, nam objava pomaga razumeti tudi to.