11-12 / 2000
Imre Szilágyi

Srednja Evropa s stališča Madžara v Parizu: Ferenc Fejtő, mislec z dvema domovinamaPolitolog, novinar in avtor številnih knjig Ferenc Fejtő seje rodil leta 1909 v Nagykanizsina Ogrskem. Iz političnih razlogov je moral leta 1938 pobegniti iz Madžarske, od takrat živi v Franciji. Leta 2000 je dobil nagrado veleposlanikov, akreditiranih v Franciji. V knjigi Zgodovina ljudskih demokracij (1952) je kot prvi napisal obsežno zgodovino držav srednjevzhodne evropske regije med leti 1945 in 1952. V knjigi Rekviem za nekdanjim imperijem pa obširno analizira politično življenje Avstro-Ogrske in vzroke njenega razpada. Fejtő je pristaš ideje Srednje Evrope, federalizma in metanacionalizma. Meni, da je nacija pomemben ustvarjalni del samozavesti in da je nacionalno gibanje Slovencev, Hrvatov, Madžarov itd. legitimno. Njegovo stališče glede nacij in suverenosti je zelo blizu stališčem slovenskih intelektualcev (Peter Jambrek, France Bučar in Dimitrij Rupel), ki so pisali o tem konec osemdesetih oziroma v začetku devetdesetih let.