11-12 / 2000
Adam Walaszek

Poljska kot »Obljubljena dežela«: poljskoameriške korporacije in Poljska po prvi svetovni vojniČlanek obravnava vprašanje povratništva iz ZDA v Poljsko po prvi svetovni vojni, posebno en vidik tega povratništva: ideološko motivirano vrnitev organizatorjev približno200 zadrug in korporacij, katerih dejavnosti so prenesli v neodvisno Poljsko. Večina teh poskusov je bila brez uspeha in podoba Poljske kot »Obljubljene dežele« za nekdanje izseljence se je razblinila.