11-12 / 2000
Marjan Drnovšek

Slovensko izseljensko gradivo: Okrogla miza, Ljubljana, 31. maj 2000V Mali dvorani Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU v Ljubljani je 31. maja 2000 potekala okrogla miza na tem o »Slovensko izseljensko gradivo«. Diskusija je bila omejena na vprašanja, ki so se nanašala na tisto arhivsko, muzejsko, etnološko, umetniško, knjižno, časopisno, filmsko in drugače zapisano gradivo, ki je nastalo med izseljenci in je po raznih poteh prišlo v Slovenijo ali v zamejstvo v Italiji in Avstriji.
V času okrogle mize je izšel Vodnik po arhivskem gradivu Inštituta za slovenskoizseljenstvo ZRC SAZU , ki ga je pripravil Dean Ceglar. Zasnovan je bil tudi kot spodbuda in vzorec objave za druge imetnike tovrstnega gradiva.