11-12 / 2000
Tatjana Žitnik

Bibliometrijska analiza desetih letnikov revije Dve domovini/Two HomelandsV bibliometrijski analizi so obdelani kvantitativni podatki o člankih in prispevkih ternjihovih avtorjih v reviji Dve domovini/Two Homelands. V letih od 1990 do 1999 je 87 avtorjev na 2500 straneh objavilo 210 tekstov. Prevladujejo znanstveni članki, ki zavzemajo 81% celotnega obsega. Njihov delež proti vsoti znanstvenih in strokovnih prispevkovje 88%. Razmerje med članki v slovenskem jeziku in angleškimi teksti je 65:35. Revija ima močan mednarodni značaj: 44% sodelavcev prihaja iz tujine (iz 14 držav).Značilna je izrazita interdisciplinarnost: avtorji delujejo na 15 različnih znanstvenih področjih. 69% avtorjev ima magisterij ali doktorat znanosti. 74% avtorjev je (bilo) zaposlenihna univerzah in inštitutih.