9 / 1998
Cvetka Kocjančič

Združevanje kanadskih SlovencevPrispevek obravnava oblike verskih, socialnih in kulturnih združenj treh glavnih valov slovenskih priseljencev v Kanadi: predvojnih priseljencev, večinoma kmetov, ki so tja prispeli v letih 1924-29, političnih beguncev, ki so se preselili v letih 1948-51, in ekonomskih priseljencev po letu 1956. Članek se doteka tudi političnih in drugih razhajaj med omejenimi tremi skupinami slovenskih priseljencev, ki so pokazali največjo enotnost v času, ko je bila njegova rojstna dežela v krizi, tj. med drugo svetovno vojno in med kratko vojno za neodvisnost Slovenije.