42 / 2015
Michaela Benson

Življenjsko-stilske migracije: od trenutnega stanja k prihodnosti področja raziskovanjaIZVLEČEK

Uvodni članek prinaša pregled najpomembnejših tem, s katerimi se ukvarjajo raziskave življenjsko-stilskih migracij, in tako prispevke v pričujoči posebni številki umešča v širše področje in dokazuje njihovo inovativnost. Osvetljuje tudi dolgotrajno zanimanje za subjektivnosti migrantov, kulturne naracije kraja in migracije, in to skupaj s konsistentnim fokusom na razumevanje strukturnih pogojev, ki promovirajo in olajšujejo življenjsko-stilsko migracijo. Pregled omenjene raziskave predstavlja nestrokovnemu bralstvu in organizira teoretska in konceptualna vprašanja, ki se ob tem pojavljajo.

KLJUČNE BESEDE: življenjsko-stilske migracije, migrantske subjektivnosti, kulturni imaginariji, migracije in družbena transformacija


Več ...