45 / 2017
Tjaša Žakelj, Blaž Lenarčič

Določanje najboljših koristi mladoletnih migrantov brez spremstva v SlovenijiČlanek se ukvarja z mladoletniki brez spremstva, to je z mladoletniki, ki so v pravni terminologiji opredeljeni kot mladoletni državljani tretjih držav in so na območju Slovenije sami, brez staršev ali zakonitega zastopnika. V Sloveniji imajo mladoletni migranti brez spremstva različne statuse, med katerimi vsak vsebuje različne zakonske določbe ter praktične določitve otrokovih najboljših koristi, ki naj bi bile usklajene s Konvencijo OZN o otrokovih pravicah. Članek ponuja tudi pregled vključevanja načela otrokovih najboljših koristi v nacionalno zakonodajo in druge formalne predpise, ki določajo postopke in obravnave omenjenih skupin otrok. Obenem obravnava način sprejemanja zakonskih ukrepov, njihovega izvajanja ali nadzorovanja ter kako strokovnjaki v različnih formalnih postopkih razumejo in določajo načelo najboljše koristi otroka.
KLJUČNE BESEDE: mladoletni migranti brez spremstva, otrokova najboljša korist, migracije, otroci


Več ...