44 / 2016
Jeff Spinner-Halev

Negotovi teoretični temelji kulturnih pravicPrispevek se ukvarja s knjigo Willa Kymlicke Liberalism, Community and Culture, ki skuša pojasniti pomen kulturne identitete za ljudi ter način, na katerega bi jo lahko sprejela liberalna teorija. V knjigi je avtor trdil, da si manjšinske kulture zaslužijo določene pravice, ki jim pomagajo preživeti, in da je kulturna pripadnost tako pomembna dobrina, da se je liberalna politična teorija zmotila, ko jo je spregledala. Za spoznanje, da je samospoštovanje večine ljudi povezano s kulturno pripadnostjo in da za sprejemanje odločitev potrebujejo varen kulturni kontekst, jo je bilo treba dopolniti. Vendar pa argument po samospoštovanju v njegovi poznejši knjigi Multicultural Citizenship zbledi, saj v njej bolj poudarja večje, z jezikom omejene kulturne skupine. V članku se osredotočam na premik, ki ga je Kymlicka naredil v novejši knjigi, z utemeljitvijo, da so popravki argumenta v knjigi Liberalism, Community and Culture sicer nujni, vendar pa to ni v njegov prid.

KLJUČNE BESEDE: Kymlicka, kulturne pravice, multikulturalizem, liberalizem, manjšine, nacionalizem, skupnost, pluralizem, kultura


Več ...