35 / 2012
Sara Brezigar

Ali se državljani tretjih držav v Sloveniji soočajo s predsodki in diskriminacijo?IZVLEČEK

Članek ponuja vpogled v rezultate študije o državljanih tretjih držav, ki živijo v Sloveniji. Posebno pozornost namenja etnični in rasni diskriminaciji in ponuja odgovor na vprašanje, ali državljani tretjih držav doživljajo diskriminacijo na petih področjih svojega življenja – na področju šolstva, zaposlovanja in trga dela, zdravstva, v stikih z javno upravo ter pri urejanju stanovanjskega vprašanja. Avtorica opredeljuje tri dejavnike, ki vsaj delno pojasnjujejo, zakaj so nekateri intervjuvanci bolj izpostavljeni diskriminaciji kot drugi.

KLJUČNE BESEDE: državljani tretjih držav, etnična diskriminacija, rasna diskriminacija, predsodki, jezik


Več ...