35 / 2012
Dirk Hoerder

Pripadanje, članstvo in mobilnost v globalni zgodoviniIZVLEČEK

Pripadanje in članstvo v družbah nista toliko odvisna od predpostavljenih in esencializiranih identitet kot od sredstev, družbenih struktur in nacionalnih okvirov. V zgodovini so migranti menjali družbe in pripadnosti; globalizacija se je pojavila okrog 1490, ko sta se povezala trikontinentalni afriško-evropsko-azijski svet in dvojni ameriški kontinent. Migranti so se selili translokalno ali transregionalno – »trans« poudarja povezave z razločevalnimi črtami ali prostori v nepretrganost/kontinuitete, ki jih ustvarja (ali morda konstruira zgolj v duhu) človeški dejavnik. Pričujoči esej se teme loteva s štirih plati: (1) iz »zakladnice znanja« migrantov, (2) »drugosti« novih prišlekov, (3) hierarhije moči in (4) povezljivosti-vključevanja-izključevanja, pripadnost globalno mobilnih moških in žensk pa obravnava transkulturalno in ne transnacionalno.

KLJUČNE BESEDE: migracija, transnacionalno, transkulturno, globalizacija, drugost, zakladnice znanja


Več ...