35 / 2012
Marinko Banjac

Evropska identiteta skozi prakse številčenja: Oblikovanje EU državljanstva in evropske migracijske politikeIZVLEČEK
Prispevek analizira vlogo in namen praks številčenja v evropskih migracijskih politikah in praksah nadzora ter regulacij meja in (nelegalnih) migracij. S številčenjem so nelegalni migranti konstruirani in predstavljenikot nevarnost in grožnja Evropski uniji in kot taki omogočajo ter legitimirajo evropske mehanizme nadzora in regulacij migracij. Prispevek pokaže, da so prakse številčenja pomembne v procesih nastajanja skupne evropske identitete, saj imajo pomembno vlogo pri oblikovanju in artikulaciji ideje EU-državljanstva kot specifične vrednote pripadanja evropski skupnosti.
KLJUČNE BESEDE: številčenje, EU-državljanstvo, (i)migracije, evropske migracijske politike


Več ...