35 / 2012
Simona Bezjak

Globalizacija državljanstva: Vpliv globalnih migracij na formacijo konceptaIZVLEČEK

Odgovori na vprašanje, kaj pomeni biti državljan, so stari toliko kot sama politična teorija. Ti odgovori so se spreminjali skozi zgodovino, kajti državljanstvo je odprt in nestabilen koncept, ki svojo vsebino  in pomene dobiva na podlagi različnih političnih odnosov in kontekstov, v interakciji s katerimi nastaja in se spreminja. Koncept državljanstva je bil stoletja povezan z nacionalno državo in nacionalnostjo. Tovrstno moderno predstavo državljanstva danes spreminjajo globalizacija in globalne migracije. Sodobne globalne spremembe ustvarjajo novo obliko državljanstva, ki se ne konstituira izključno preko idej teritorialnosti in pripadnosti. Temeljna teza članka je, da teorija državljanstva za multikulturno in globalno družbo mora temeljiti na ločitvi med državljanstvom in nacionalnostjo. Globalno državljanstvo je treba razumeti kot inkluzivno politično skupnost brez sklicevanj na skupno identiteto in pripadnost. V članku identificiramo nekaj temeljnih teoretskih implikacij globalnih migracij, s katerimi razlagamo potrebo po sodobnih konceptualnih spremembah, ki pomenijo prelom z načini, na katere smo do sedaj premišljali državljanstvo. Z raziskovanjem povezave med državljanstvom, skupnostjo in migracijami dekonstruiramo kontradikcije nacionalnega državljanstva in njegove preproste preslikave na globalno raven, da bi našli načine, s katerimi je mogoče misliti in izvajati politično državljanstvo brez pripadnosti.

KLJUČNE BESEDE: državljanstvo, globalizacija, globalne migracije, politični koncepti, politična skupnost


Več ...