35 / 2012
Cirila Toplak

Državljanstvo in migracije: »Novi« koncepti in prakseIZVLEČEK
Znanstveni prispevek povezuje državljanstvo in migracije tako, da najprej predstavi primer interne migracije bolivijskih staroselcev, ki začasno notranjo migracijo uporabljajo kot obliko politične mobilizacije, nato pa umesti tovrstno obliko migracij znotraj bolivijskega političnega dogajanja ter konceptov »globokega« (»ekološkega«) državljanstva. Avtorica v sklepu predstavi dodatne motive za migracije kot posledico interakcije med globalno mobilnostjo in novimi (zahodnimi) koncepti državljanstva.

KLJUČNE BESEDE: migracije, državljanstvo, okolje, etika


Več ...