36 / 2012
Nataša Rogelja

Živeti na barki v Mediteranu: Luksuz ali marginalnost? – Etnografska refl eksija pomorskih življenjsko-stilskih migracijIZVLEČEK

Z odprtjem notranjih meja v Evropski uniji in s hitrim razvojem lahko dostopne navigacijske tehnologije v Mediteranu narašča število ljudi iz Zahodne Evrope, ki so razvili poseben življenjski stil – na barki združujejo delo, potovanje in vsakdanje življenje. S pomočjo etnografije bomo osvetlili 1) različne oblike življenjskih stilov, povezanih z življenjem na barki in 2) pojav kontekstualizirali s teorijo migracije kot življenjskim stilom s ciljem oblikovanja diskusije o sovpadanju, prepletanju in razhajanju med obravnavanimi primeri.

KLJUČNE BESEDE: migracija kot življenjski stil, mobilnost, barkarji, Mediteransko morje