37 / 2013
Aleksandar Vukić, Mario Bara

Pomen opazovanja, klasificiranja in opisovanja nastajanja etnične identitete v Bunjevcih v Bački (1851–1910)IZVLEČEK

Članek obravnava vpliv ideoloških, znanstveno-etnografskih in popisnih klasifikacijskih metod in opisov nastajanja etnične identitete v Bunjevcih v Bački v obdobju med letoma 1851 in 1910. Vplive opazovalnih orodij, opazovanj, klasifikacij in opisov na nastanek etnične identitete obravnava z vidika teorije družbenih sistemov in inštitucij. Izkaže se, da spremembe družbenega reda vodijo v spremembe principov oblikovanja zaznavnih in klasifikacijskih sistemov. Skladno s tem je interakcija zdravorazumskih, ideoloških, znanstvenih in uradnih statističnih klasifikacijskih metod in opisov v sodobnem družbenem redu povzročila etnonacionalistični diskurz, ki je močno vplival na nastajanje etnične identitete v Bunjevcih.

KLJUČNE BESEDE: Bunjevci, klasificiranje, socialni sistem, popis prebivalstva, identiteta