37 / 2013
Karmen Erjavec

Vloga interneta pri integraciji mladih priseljencev iz držav nekdanje Jugoslavije v slovensko družboIZVLEČEK

Ker v obstoječi dostopni literaturi ni študije, ki bi razkrila vlogo interneta v življenju mladih priseljencev, skuša pričujoča raziskava zapolniti to raziskovalno vrzel. Intervjuji z mladostniki, ki so se rodili na območju nekdanje Jugoslavije in se v času primarne socializacije preselili v Slovenijo, so pokazali, da internet zaradi raznolike kulturne in jezikovne ponudbe, enostavne dostopnosti, interaktivnosti in anonimnosti omogoča premostitveni in povezovalni kapital, socialno opolnomočenje in možnost eksperimentiranja z identitetami.

KLJUČNE BESEDE: mladostniki, priseljenci, socialni kapital, internet, Slovenija, države nekdanje Jugo-

slavije