38 / 2013
Franc Cankar, Tomi Deutsch, Olga Dečman Dobrnjič, Stanka Setnikar Cankar

Izobraževanje otrok migrantov v mednarodnem programu osnovne šole: Primerjava s slovensko osnovno šoloIZVLEČEK

V članku primerjamo nekatere vidike uspešnosti mednarodne in slovenske osnovne šole. V študijo je vključena šola iz Slovenije, ki izvaja oba programa. Med učenci iz obeh programov obstajajo statistično značilne razlike v stališčih glede kakovosti pouka, učiteljev in glede sodelovanja z vrstniki. Obe skupini učencev ugotavljata manjšo prisotnost sodelovanja z učenci iz druge skupine. V znanju učencev iz obeh programov prihaja do nekaterih opaznejših razlik, katerih statistično značilnih razlik pa ni bilo mogoče dokazati. Nekoliko podrobneje analiziramo izvajanje programa mednarodne šole. Slednji je bil pozitivno ocenjen tudi s strani staršev učencev v tem programu.

KLJUČNE BESEDE: mednarodna osnovna šola, slovenska osnovna šola, migracije, kakovost izobraževanja