38 / 2013
Špela Kalčić

Med nomade: Novi mobilni življenjski stili med EvropejciIZVLEČEK

Globalna modernost s svojimi ekonomskimi in tehnološkimi transformacijami proizvaja mobilne življenjske stile, ki postavljajo pod vprašaj uradno prepoznane oblike človeške mobilnosti. Predstavniki takšne, na novo vznikle mobilnosti, so tudi v pričujočem članku predstavljeni Evropski nomadi. Bolj podroben etnografski vpogled razkrije, da so ti ljudje v nenehnem gibanju in delajo med potjo, pri čemer se poslužujejo različnih prihodkovnih strategij. Družijo jih ne le mobilnost in ekonomske strategije, temveč tudi način, na katerega konceptualizirajo razloge za svojo mobilnost, odnos do domače družbe in odnos do prostorov, skozi katere potujejo. Glede na številne kriterije bi jih lahko obravnavali kot pred

stavnike nove oblike sodobne mobilnosti, katere ključne lastnosti povzemajo peripatetični nomadizem, marginalnost in inovativnost. S člankom predstavljam s terenskim raziskovanjem pridobljeni material, ki izpostavlja karakteristike glede na katere bi lahko svoje informatorje konceptualizirala kot »marginalne mobilne subjekte«: njihov zaslužek je odvisen od mobilnih in fleksibilnih ekonomskih strategij, ki oblikujejo njihovo gibanje po bolj ali manj ohlapno začrtanih poteh; njihova družbena realnost je zaznamovana z vmesnostjo, odsotnostjo podpornih socialnih mrež in nevidnostjo v javnem prostoru; čeprav radi poudarjajo, da je njihov življenjski stil rezultat svobodne izbire pa situacije iz vsakdanjega življenja razkrivajo, da so se te oblikovale ukleščene v primež nesrečnih in nezadovoljivih življenjskih situacij, zaradi česar se pogosto počutijo marginalizirane in prevarane s strani domače družbe ter poskušajo zaobiti državne birokracije, ki njihova življenja omejujejo z nalaganjem sedentarnih norm.

KLJUČNE BESEDE: mobilnost, marginalnost, peripatetični nomadizem, iznajdljivost, globalna modernost