38 / 2013
Špela Kalčić, Marko Juntunen, Nataša Rogelja

Marginalna mobilnost: Hevristično orodje za primerjalni študij sodobnih mobilnostiIZVLEČEK

Naloga pričujočega članka je dvakratna. Prvič, služi kot uvod v tematsko sekcijo šestih študij primerov, ki se ukvarjajo s sodobnimi mobilnimi življenji po svetu. Drugič, predstavlja koncept marginalne mobilnosti, povezujoč tematsko sekcijo. Koncept marginalne mobilnosti razumemo kot hevristično orodje za komparativno študijo sodobnih mobilnosti. Mnogi mobilni subjekti konstruirajo svoja mobilna življenja na zelo podoben način, pri čemer delijo podobne izkušnje. Menimo, da imamo opraviti z novimi oblikami raziskovalnih entitet, ki izpodbijajo razširjen akademski konsenz o jasnem analitičnem in konceptualnem razmejevanju med mobilnimi subjekti z Globalnega Severa in Juga. Ker sodobni analitični jezik študij migracij in mobilnosti ne pozna ustreznega termina za takšne mobilne življenjske stile, smo jih konceptualizirali kot marginalne mobilnosti. V skladu z našim razumevanjem marginalne mobilnosti lahko primerjamo po sledečih skupnih značilnostih: gre za poudarjeno mobilne življenjske stile (1), ki niso niti popolnoma prisilni niti prostovoljni (2) in potekajo vzdolž ohlapno določenih poti(3). Povečini odsotni v politiziranih javnih sferah (4) so zaznamovani s sentimenti marginalnosti, liminalnosti in obremenjeni z neprestanim pogajanjem s sedentarnimi normami nacionalnih držav(5). medsebojna primerjava različnih etnografskih primerov je torej pomembna, saj omogoča poglobitev v kulturno logiko sodobnih mobilnih življenjskih stilov.

KLJUČNE BESEDE: marginalna mobilnost, globalizacija, novi mobilni življenjski stili, marginalnost, primerjalni študij