41 / 2015
Francisco Javier García Castaño, Maria Rubio Gomez, Ouafaa Bouachra

Učenci priseljenci v šoli v Španiji: konstrukcija raziskovalnega subjektaIZVLEČEK
Članek se posveča raznolikim kontekstom javnega šolanja učencev priseljencev v španskem izobraževalnem sistemu. V obravnavo je vključena obsežna relevantna literatura, ki je nastala v več kot desetih letih raziskovanja. Članek na ta način ponuja opis distribucije učencev priseljencev na nacionalni in lokalni ravni; pojasnjuje analizo percepcije in obravnavanja učencev priseljencev v španskem izobraževalnem sistemu; predstavlja različne vrste učne pomoči v razredih in osrednjo vlogo obravnave vloge jezika v šoli. Članek zaključuje predstavitev kritičnega pristopa k obravnavanim problemom.
KLJUČNE BESEDE: priseljenci, izobraževanje, migracijska politika, integracija, raziskave


Več ...