Stane Granda

Book Review - Darko Friš, ur., Prvih sto let Kranjsko slovenske katoliške jednote. Pregled zgodovine KSKJ 1894-1994, Izseljensko društvo Slovenija v svetu, Založba Ilex, Ljubljana 1997, 294 str.

Stane Granda

ECONOMIC CIRCUMSTANCES IN CARNIOLA DURING PIRC’S TIME