Andrej Vovko

Foreword

Andrej Vovko

SOME ASPECTS OF THE LIFE OF THE PRIMORJE IMMIGRANTS TO PREKMURJE BETWEEN THE TWO WORLD WARS

Andrej Vovko

Book Reviews: Janja Žitnik Serafin, Večkulturna Slovenija. Položaj migrantske književnosti in kulture v slovenskem prostoru, Založba ZRC, Ljubljana, 2008, 314 str.

Andrej Vovko

Fallen Members of the Slovenian National Benefit Society in the US Armed Forces during the Second World War as reported by the Prosveta Newspaper

Andrej Vovko

The Branches of the Družba Sv. Mohorja (The Society of St. Hermagors) in Germany in the Years 1888-1918

Andrej Vovko

Book Reviews - Knjižna ocena - Ferdo Gestrin, Slovanske migracije v Italijo, Ljubljana: Slovenska matica, 1998, 295 str.

Andrej Vovko

Book Review - LEOPOLDINA PLUT -PREGELJ: Carole Rogel, Historical Dictionary of Slovenia, European Historical Dictionaries, No. 13, The Scarecrow Press, Inc, Lanham, Maryland, and London, 1996, 345 str. (Andrej Vovko)

Andrej Vovko

Book Review - Marjan Drnovšek, Drago Bajt, Slovenska kronika XX. stoletja, I. knjiga 1900-1941, Nova revija, Ljubljana, 1995, 457 str. (Prispevki o izseljenstvu) (Andrej Vovko

Andrej Vovko

Book Review - IRENA GANTAR GODINA: Soočenje mita in realnosti ob prihodu izseljencev v novo okolje, Zbornik referatov s simpozija ‘‘Soočenje mita in realnosti ob prihodu izseljencev v novo okolje”, Portorož, Slovenija, 18.-19. maj 1995, Inštitut za izseljenstvo, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana 1996, 231 str. (Andrej Vovko)

Andrej Vovko

Book Review - Darko Friš, Ameriški Slovenci in katoliška cerkev 1871-1924 (Knjižna zbirka: Celovški rokopisi 1), Mohorjeva družba v Celovcu, Celovec - Ljubljana - Dunaj 1995, 417 str.