Andrej Vovko

SIGNIFICANT SLOVENE BIOGRAPHIC CONTRIBUTIONS ON THE MISSIONARY AND EMIGRANT PRIEST FRANC PIRC

Andrej Vovko

Book Reviews - Knjižna ocena - Ferdo Gestrin, Slovanske migracije v Italijo, Ljubljana: Slovenska matica, 1998, 295 str.

Andrej Vovko

Book Review - LEOPOLDINA PLUT -PREGELJ: Carole Rogel, Historical Dictionary of Slovenia, European Historical Dictionaries, No. 13, The Scarecrow Press, Inc, Lanham, Maryland, and London, 1996, 345 str. (Andrej Vovko)

Andrej Vovko

Book Review - Marjan Drnovšek, Drago Bajt, Slovenska kronika XX. stoletja, I. knjiga 1900-1941, Nova revija, Ljubljana, 1995, 457 str. (Prispevki o izseljenstvu) (Andrej Vovko

Andrej Vovko

Book Review - IRENA GANTAR GODINA: Soočenje mita in realnosti ob prihodu izseljencev v novo okolje, Zbornik referatov s simpozija ‘‘Soočenje mita in realnosti ob prihodu izseljencev v novo okolje”, Portorož, Slovenija, 18.-19. maj 1995, Inštitut za izseljenstvo, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana 1996, 231 str. (Andrej Vovko)

Andrej Vovko

Book Review - Darko Friš, Ameriški Slovenci in katoliška cerkev 1871-1924 (Knjižna zbirka: Celovški rokopisi 1), Mohorjeva družba v Celovcu, Celovec - Ljubljana - Dunaj 1995, 417 str.

Andrej Vovko

Slovene Refugees in Austria Considered Through the Newspaper Domači glasovi

Andrej Vovko

Foreword

Andrej Vovko

Ocene – Ljubomir Antić, Naše iseljeništvo u Južnoj Americi i stvaranje jugoslovenske države 1918

Andrej Vovko

Immigration History Research Center, University of Minnesota, St. Paul, U.S.A., and its Slovene-American Collection