Zvone Žigon

Functional bilingualism among Slovene emigrants in Argentina and Uruguay

Zvone Žigon

A SLOVENE WOMAN MISSIONARY WITH THE INUITES

Zvone Žigon

Slovenes in Africa and on the Arabian Peninsula

Zvone Žigon

Slovene culture in South America after the attainment of independence of Slovenia

Zvone Žigon

Slovene political emigration in Argentina

Zvone Žigon

Slovene Identity in Venezuela

Zvone Žigon

Between Business and Patriotism: The Ethnic Economy and Slovenians Outside Slovenia

Zvone Žigon

Slovenstvo med potomci Slovencev

Zvone Žigon

Book Review - MARINA LUKŠIČ HACIN: Ko tujina postane dom. Resocializacija in narodna identiteta pri slovenskih izseljencih, Znanstveno in publicistično središče, Sophia 7/95, Ljubljana 1995, 214 str. (Zvone Žigon)

Zvone Žigon

Preservation of ethnic identity among Slovenian emigrants in the era of globalization