6 / 1995
Breda Čebulj Sajko

Book Review - Janja Žitnik, Orel in korenine med “brušenjem ” in cenzuro, Zbirka Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, 6, Ljubljana 1995, 242 str.The review was written in the Slovene language.