Kristina Toplak

From Refugees to Immigrants: The Challenges of Slovenian Resettlement to Argentina After World War II

Marina Lukšič-Hacin, Kristina Toplak

International Mobile Workers Caught Between Restrictive Measures and Freedom of Movement During the COVID-19 Pandemic: The Case of Slovenia

Kristina Toplak

Between Creativity and Migration: The Life Course of Artist and Refugee Bara Remec

Kristina Toplak

THE ART SCHOOL OF THE SLOVENSKA KULTURNA AKCIJA

Kristina Toplak

»WELCOME HOME?« THE RETURNING OF SLOVENE EMIGRANTS TO THE REPUBLIC OF SLOVENIA

Kristina Toplak

ARTISTIC CREATIVITY OF MIGRANTS: THE CASE OF SLOVENES IN ERMANY

Kristina Toplak, Mojca Vah Jevšnik

The Impact of Social Dynamics on Employment in the Slovenian Army and Assessment of Patriotism

Kristina Toplak

Artists’ mobility in the EU: Between Opportunities and Impediments

Kristina Toplak

Report - Aktivnosti projekta, Napotitev delavcev: izmenjava izkušenj, promocija dobrih praks in izboljšanje dostopa do informacij; Posting of workers sharing experiences, promoting best practices and improving access to information

Kristina Toplak

Book Reviews - Karmen Medica, Goran Lukič in Milan Bufon (ur.), Migranti v Sloveniji – med integracijo in alienacijo, Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper, 2010, 270 str.