Simona Zavratnik

Book Review - VERA KRŽIŠNIK-BUKIČ: Slovenci v Hrvaški, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana 1995 (Simona Zavratnik)

Simona Zavratnik

Contemporary Migrations through Public Opinion

Simona Zavratnik

Human Rights and Human Trafficking: Reflections on the Slovenian Case