Janja Žitnik Serafin

Literarna in kulturna dediščina Slovencev v Argentini kot predmet raziskav

Janja Žitnik Serafin

A writer between two homelands: Louis Adamic and the questions of national, ethnic and cultural identities

Janja Žitnik Serafin

Thematic Span, Re-formation of Memory and Cultural Identity in Lev Detela’s Works

Janja Žitnik Serafin

Book Review: Vera Kržišnik - Bukić, Slovenci v Bosni in Hercegovini skozi pričevanja, spomine in literarne podobe: 1831–2007, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 2007, 648 str

Janja Žitnik Serafin

Emigrant literature and periodicals: eloquent statistic

Janja Žitnik Serafin

CULTURAL POSITION OF IMMIGRANTS IN SLOVENIA: FACTORS AND INDICATORS

Janja Žitnik Serafin

THE STATUS OF IMMIGRANT CULTURES IN SLOVENIA: IDENTITY- RELATED ASPECTS

Janja Žitnik Serafin

THE CULTURAL LIFE IN EMIGRATION: A CONCEPT OF A COMPLEX TREATMENT

Janja Žitnik Serafin

Book Review - IGOR MAVER: Ethnic Literature and Culture in the U.S.A., Canada and Australia, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 1996, 306 str. (Janja Žitnik)

Janja Žitnik Serafin

Slovene Studies Day na SSEES Univerze v Londonu 18. Novembra 1995