Janja Žitnik Serafin

Reciprocity or Symmetry? A Comparison of Cultural Interests and Possibilities of Two Minorities

Janja Žitnik Serafin

Book Reviews - Vera Kržišnik Bukić, Damir Josipovič (ur.), Zgodovinski, politološki, pravni in kulturološki okvir za definicijo narodne manjšine v Republiki Sloveniji, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 2014; Vera Kržišnik Bukić (ur.), Kdo so narodne manjšine v Sloveniji, Zveza zvez kulturnih društev narodov in narodnosti nekdanje SFRJ v Sloveniji, Ljubljana, 2014

Janja Žitnik Serafin

The Role of Emigrant/Immigrant Literature and Literary Science in Migration Research

Janja Žitnik Serafin

Organisation, Activities and Future Challenges of Slovenian Societies in Other Parts of the Former Yugoslavia

Janja Žitnik Serafin

IN MEMORIAM - Andrej Vovko (22. 3. 1947–5. 9. 2015),

Janja Žitnik Serafin

The Literary Legacy of Slovenian Emigrants to Other European Countries

Janja Žitnik Serafin

The Delay in Slovene Publication of The Eagle and the Roots

Janja Žitnik Serafin

Vinko Žitnik, a Slovene-Argentinian Poet

Janja Žitnik Serafin

Louis Adamic’s Periodicals

Janja Žitnik Serafin

Literary-Historical Studies of Slovene Emigration Litera