26 / 2007
Vladka Tucovič

Book Reviews - Irvin Lukežić, Fluminensia Slovenica, Izdavački centar Rijeka in Kulturno-prosvetno društvo Bazovica, Reka, 2007, 307 str.The review was published in Slovene language.