7 / 1996
Zvone Žigon

Book Review - MARINA LUKŠIČ HACIN: Ko tujina postane dom. Resocializacija in narodna identiteta pri slovenskih izseljencih, Znanstveno in publicistično središče, Sophia 7/95, Ljubljana 1995, 214 str. (Zvone Žigon)The book review was written in Slovene language.