Marijanca Ajša Vižintin

The Intercultural Education Model: For more Successful Inclusion of Immigrant Children

Marijanca Ajša Vižintin

Introduction: Only (With) Others Are We: Migration and Education

Marijanca Ajša Vižintin

The Beginnings of Mother Tongue Lessons of Slovenian Language and Culture in Germany in the Twentieth Century

Marijanca Ajša Vižintin

Cooperation of Slovene Primary Schools with Teachers of Mother Tongues of Immigrant Children

Marijanca Ajša Vižintin

Multicultural Education and Multicultural Sensitivity

Marijanca Ajša Vižintin

Developing Intercultural Education

Marijanca Ajša Vižintin

Slovenian Emigrants and their Descendants in Germany: Twenty Years of Gatherings of the Slovenian Organizations at Conferences

Marijanca Ajša Vižintin

Poročilo s 17. Posveta slovenskih društev, katoliških misij, učiteljev, socialnih delavcev in članov folklornih skupin v Nemčiji (Bad Urach, 23.–25. 3. 2012)

Marijanca Ajša Vižintin

Education for Living Together in Diversity

Marijanca Ajša Vižintin

Poročilo z 18. Posveta slovenskih društev, katoliških misij, učiteljev, socialnih delavcev, članov folklornih skupin in pevskih zborov ter z AFA-sejma v Nemčiji