6 / 1995
Marina Lukšič-Hacin

Book Review - Janja Žitnik, Pogovori o Louisu Adamiču, Prešernova družba, Ljubljana 1995The review was written in the Slovene language.