6 / 1995
Marjan Drnovšek

Book Review - Dorica Makuc, Aleksandrinke, Goriška Mohorjeva družba,Gorica 1993, 171 str.The review was written in the Slovene language.