8 / 1997
Marjan Drnovšek

Zgodovina izseljencev ni zgodovina narodaThe report was written in Slovene language.