38 / 2013
Barbara Gornik

Book reviews - Zorana Medarić, Mateja Sedmak (ur. / eds.), Children’s Voices: Interethnic Violence in the School Environment, Annales, Koper, 2012V zadnjih desetletjih se o medkulturni vzgoji in etnični strpnosti veliko govori in piše, ne nazadnje tudi zato, ker etnična heterogenost sodobnih evropskih družb prinaša številne izzive pri zmanjševanju predsodkov, ksenofobije in etnocentrizma. Področja večkulturnih realnosti so bila v znanstvenem pogledu že dodobra raziskana, še vedno pa ostaja nekaj aspektov, ki jim raziskovalci (še) niso namenili dovolj pozornosti. S tega vidika prispevki zbornika Children’s voices: Interethnic Violence in the School Environment dopolnjujejo obstoječo literaturo o razširjenosti medetničnega nasilja v šolskem okolju.