28 / 2008
Janja Žitnik Serafin

Book Review: Vera Kržišnik - Bukić, Slovenci v Bosni in Hercegovini skozi pričevanja, spomine in literarne podobe: 1831–2007, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 2007, 648 strBook Review is published on SLO pages.