28 / 2008
Urška Strle

Book Review:Anton Žakelj, Beg v neznano, zapiski 1945–1949, Ljubljana, Studia Slovenica, 2008, 246 str. (z neoštevilčeno prilogo 23 str.)Book Review is published on SLO pages.