32 / 2010
Jaka Repič

Book Review: Nataša Gregorič Bon, Prostori neskladij: Etnografija prostora in kraja v vasi Dhёrmi/ Drimades, južna Albanija, Založba ZRC SAZU, Ljubljana, 2008, 263 str.Book Review is published on SLO pages.