11-12 / 2000
Jernej Mlekuž

Book Review - Darko Friš (zbral, napisal uvod in opombe), Korespondenca slovenskih katoličanov v ZDA med leti 1882-1924, Viri, št. 14, Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 1999, 326 str.Book Reviews is publishked on SLO pages.