47 / 2018
Boštjan Zgonc

Book Review - Louis Adamič, Novi svet – ljudje in vizije: Izbrani odlomki iz dvanajstih Adamičevih knjig Mestna knjižnica, Grosuplje, 2015, 343 str.Book Review is published on SLO pages.