9 / 1998
Milan Likič Guček

Book Review - Peter Vodopivec in Joža Mahnič, ur., Slovenska trideseta leta: Simpozij 1995. Slovenska matica, Ljubljana 1997, 252 str.The review was written in Slovene language.