9 / 1998
Marko Terseglav

Book Review - Marija Stanonik, ur., Traditiones: Zbornik Inštituta za slovensko narodopisje, št. 26/1997. Ljubljana 1997, 470 str.The review was written in Slovene language.