5 / 1994
Aleksej Kalc

Poročilo o simpoziju “Emigrazione e territorio: tra bisogno e ideale” (Izseljevanje in teritorij: med potrebo in idealom)The report was published in Slovene language.