2-3 / 1992
Marjan Drnovšek

Review - Breda Čebulj-Sajko: Med srečo in svobodo. Avstralski Slovenci o sebi. Ljubljana: samozaložba, 1992, 251 str.The review is published in Slovene language.