2-3 / 1992
Breda Čebulj Sajko

Review - Jurij Zalokar, Mavrična kača, Radovljica, Didakta, 1990, 135 str.The review is published in Slovene language.